divendres, de setembre 21, 2007

La important riquesa de papallones del Rodal de Sabadell

La identificació d'una papallona poc freqüent a la zona de la Torre Turull i Can Moragues reforça els arguments dels col·lectius que reclamem la necessitat d'incrementar la protecció dels espais naturals de la plana del Vallès.

L’ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura), que enguany celebra el seu 25è aniversari, té l’estudi de la natura com un dels grans objectius generals. L’estudi de les papallones és especialment interessant (malgrat que la majoria només tenen nom científic) perquè aquests animalets es consideren excel·lents bioindicadors de la qualitat ambiental. Moltes espècies de papallones en un indret determinat ens indiquen l’existència de molts altres organismes i una molt bona salut ambiental (no és per casualitat que tots tenim la sensació que ara ja no se’n veuen tantes com abans).

Des de fa cinc anys, l’ADENC estudia la riquesa de papallones dels camps i boscos del Rodal de Sabadell. Aquest any, l’ADENC ha estudiat les papallones de l’espai natural de la Torre Turull i Can Moragues (en els límits entre Sabadell i Castellar del Vallès). S'han identificat unes 40 espècies de papallones, una xifra habitual en l’estudi dels camps i boscos d’ambients mediterranis com els de la plana del Vallès. La sorpresa més rellevant ha estat la troballa de la bellíssima Apatura ilia, una papallona espectacular i escassa coneguda amb el nom de “tornassolada”. Els mascles d’aquesta papallona tenen unes variacions de color entre blau i marró segons l’orientació respecte al sol. A nivell europeu, se sap que cada cop és més estranya, si més no en un terç dels països on és present. A Catalunya, ha anat desapareixent de moltes de les localitats en el seu límit sud de distribució (els voltants de Barcelona) com a conseqüència de la destrucció dels boscos de ribera de molts dels nostres rius i rieres. Per aquesta raó, les poblacions d’Apatura ilia de la plana del Vallès són de les poques que encara sobreviuen a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquesta troballa s’afegeix a la d’altres 59 espècies de papallones en el conjunt dels espais naturals del Rodal de Sabadell. De totes aquestes espècies, destaquem la presència de la molt escassa i difícil de detectar Satyrium w-album. La població d’aquesta espècie al Rodal de Sabadell és la més meridional coneguda fins ara a la península Ibèrica i possiblement a Europa. L’escassetat d’aquesta espècie de papallona també va lligada a la desaparició de la vegetació de ribera dels rius, en aquest cas a la progressiva desaparició dels oms arreu d’Europa. La presència de Satyrium w-album en espais naturals de la plana del Vallès ens indica la presència d’hàbitats de ribera encara amb elements de gran valor natural que es necessari conservar i potenciar.

L’existència d’aquesta rica comunitat de papallones, unida a la de diverses singularitats botàniques així com el ric patrimoni històric i paisatgístic del Rodal de Sabadell, ens ha d’animar a lluitar per la seva protecció definitiva i contra les seves grans amenaces, com el Quart Cinturó. En el cas de la Torre Turull i Can Moragues, a cavall de Sabadell i Castellar del Vallès, cal afegir que es tracta d’un espai natural especialment amenaçat degut a la seva qualificació urbanística com a espai urbanitzable per a equipaments. Caldria que ambdós governs municipals prenguessin mesures urgents per tal de protegir definitivament aquest espai natural en el marc del projecte de l’Espai Agroforestal de Llevant o de la proposta del Parc Agrícola del Vallès.

ADENC

Cap comentari: