dimecres, de setembre 03, 2008

Aclariment: l'hotel del golf obre sense les autoritzacions administratives necessàries

El Diari de Terrassa, en la seva edició del 2 de setembre, informa de la inauguració de La Mola Hotel (dins l'àmbit del Pla Especial del camp de golf de Torrebonica i Can Bonvilar) el passat dissabte 30 d'agost i de la recepció dels primers clients ahir dilluns 1. L'ADENC ha pogut verificar que ahir ja hi havia clients a l'hotel, i que els mateixos treballadors ens confirmessin l'obertura el dissabte passat.

Aquesta notícia i els fets contrastats deixen en evidència que l'actuació de la direcció de l'hotel ha estat poc seriosa, i que la de l'ajuntament de Terrassa per evitar l'obertura de les instal·lacions sense que aquesta disposi de les autoritzacions administratives necessàries ha estat poc rigorosa i diligent.

Per si no fos poc, segons el Diari de Terrassa l'hotel disposa de l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Suposem que aquesta informació ha estat facilitada per la mateixa direcció de l'hotel. Per la informació que ens ha donat aquest matí l'ACA, aquesta concessió encara no s'ha atorgat: el mateix sol·licitant ha presentat un projecte modificat que recull alguns dels aspectes al·legats en el tràmit d'audiència, i l'ACA n'ha de donar trasllat als ajuntaments de Terrassa i Sabadell i a l'ADENC. Només després d'aquest tràmit es podria atorgar l'autorització (entre correus, terminis i resolucions pel cap baix 25 dies més).

Conclusió: si la informació apareguda al Diari de Terrassa es correspon a la informació que ha facilitat l'hotel, no només han obert sense l'autorització de l'ajuntament, sinó que estan ocultant la manca d'autorització d'abocament d'aigües residuals i la manca d'executivitat de la llicència ambiental (no és executiva mentre no hi hagi altres autoritzacions administratives i es resolguin fins a una vintena més de qüestions menors.

Lamentem haver de denunciar aquest fets perquè crèiem que l'actuació de l'ajuntament de Terrassa davant el promotor de l'hotel seria molt més rigorosa. La inauguració i inici d'activitat d'una instal·lació que obre les seves instal·lacions desatenent les relacions i obligacions amb l'administració són, si més no, greus, i exigeixen una rectificació urgent.

Lamentem alhora haver d'exercir el paper de fiscalitador de les competències d'una administració pública.

Si l'hotel disposa de les autoritzacions necessàries, callarem. Si no en disposa, s'ha de tancar (malgrat que tingui compromisos “mal” adquirits). I aquí és necessària l'actitud responsable de la direcció de l'hotel i de l'ajuntament.

ADENC, el Vallès, 2 de setembre de 2008

Més informació:Toni Altaió i Morral, Oficina Tècnica de l'ADENC, 937171887, taltaio@adenc.cat

Cap comentari: