dimecres, de setembre 03, 2008

RODA DE PREMSA: CAMPANYA ATUREM CAN BAGES 3-09-08

El motiu de la roda de premsa d’avui és manifestar el nostre rebuig a l’inici de les obres d’urbanització del nou polígon de Can Bages.

El dia 25 d’agost, s’inicià el moviment de terres i la tala d’arbres. Com sol passar en aquests tipus de projectes, s’aprofità les vacances d’estiu per començar una estassada salvatge i a corre-cuita per evitar l’oposició ciutadana. La política dels fets consumats.

Davant les preses de l’ajuntament i de la promotora per tirar endavant aquest projecte, des de la plataforma Aturem Can Bages, volem reafirmar-nos en el nostre posicionament en contra d’aquest projecte i denunciar el seguit d’irregularitats que es porten a terme:


  • Les obres van començar sense la senyalització corresponent. No hi havia ni tanques, ni rètols sobre seguretat en el treball, ni avisos als vianant. Així mateix, tampoc hi havia el rètol sobre el permís d’obres corresponent. Només la denuncia dels particulars als mossos d’esquadra va aconseguir forçar una actuació per esmenar les deficiències i fer visible allò que es preten amagar: la destrucció del patrimoni ecològic.


  • Can Bages és un espai agro-forestal amb alguna activitat industrial. Malgrat l’interès connector biològic que representa aquest espai, la desídia política i ciutadana havia convertit alguns punts en abocadors incontrolats: runa, plàstics, abocaments industrials perillosos i uralita.

Tenim constància que parts d’aquest residus no s’han tractat i s’han utilitzat per reomplir i anivellar parts del polígon. Una de la zona afectada està dintre la zona de policia del Torrent de Can Bages. Aquest espai, una de les parts més salvatges del torrent, no consta en els plànols del projecte, malgrat la denúncia reiterada de la Plataforma. Així doncs, s’està abocant runa en un tros de parcel·la, que a més és de propietat municipal i que s’està requalificant com a espai lliure, sense tenir en compte la realitat orogràfica de la llera del torrent.

Un exemple molt greu i significatiu és el de l’uralita. La manipulació d’aquest material genera una pols rica en amiant que és tòxica i cancerígena. És per això que la seva manipulació i retirada ha de ser realitzada per empreses especialitzades i certificades per l’administració En el cas de Can Bages, la nombrosa uralita dels abocaments ha estat esmicolada i barrejada amb la resta de la runa.


  • Denunciem la tala de pins, alzines, roures, oliveres així mateix com el sotabosc i els herbassars. Dins les zones que s’estan talant hi ha alguns exemplars que els propis llenyataires han considerat d’elevat valor i que seria lamentable la seva pèrdua i han recomanat la seva conservació.


  • Considerem que l’execució d’aquest projecte no només ha començat amb traïdoria i nocturnitat estival, sinó sense un patró clar de com s’han de realitzar aquestes obres. Un exemple més de la falta de planificació i criteri és el canvi de parer sobre el moment en que s’ha d’executar la rotonda de la B-124. Els regidors de l’actual equip de govern exigien quan eren a l’oposició que la rotonda de la carretera estigués construïda abans de l’inici de les obres de urbanització. Ara però, les condicions que abans eren exigides són irrellevants.


  • La urbanització de Can Bages produirà l’impermeabilització definitiva del sòl, sense que s’hagi valorat les conseqüències que pot produir en els torrents, els aqüífers i fonts de la zona.


  • Trobem paradoxal que l’empresa Greco, un dels gran propietaris dels terrenys , encara degui 6 milions d’euros per les parcel·les de Can Bages que l’ajuntament els va vendre. L’ajuntament però, en comptes de forçar una negociació que facilités el replantejament del projecte, els dóna totes les facilitats per començar les obres.


Can Bages és un espai viu. Encara hi som a temps. Els arguments a favor de la preservació d’aquest rodal i en contra de l’urbanització expansiva d’aquest polígon els hem argumentat abastament al llarg de tota la campanya. Ara, més que mai, cal aturar Can Bages. Aturar-lo i parlar-ne. Entre tots; perquè no pot ser, que un cop més, el poder dels diners passi per sobre de l’interès dels valors ecològics i socials.


ATUREM LA CONSTRUCCIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAN BAGES I PARLEM-NE !!


PLATAFORMA ATUREM CAN BAGES

Cap comentari: