dimarts, d’abril 01, 2008

Cicle “LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL”

La presentació de la publicació El Vallès que volem aquest dimecres 2 a les 19.30 al Casal Pere Quart de Sabadell dóna la sortida a un cicle que escalfa els motors del moviment ecologista al Vallès davant la imminent aparició del Pla Territorial Parcial de la regió metropolitana de Barcelona.

2 conferències i un curs pretenen dotar d'eines i coneixements que possibilitin un veritable debat dels models de futur del Vallès i de la regió metropolitana.

La presentació d'una publicació de l'ADENC (El Vallès que volem, una síntesi dels objectius i propostes de la nostra entitat per al Vallès), un curs que repassa els principals àmbits que despleguen els instruments de planificació territorial (6 ponències i una sessió de debat), i la presentació de l'Avantplà del Pla Territorial Parcial de la regió metropolitana de Barcelona (una vegada hagi estat aprovada la seva informació pública), conformen aquest cicle que presentem els mesos d'abril i maig. L'organització és càrrec de l'ADENC, compta amb el suport del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de l'Ajuntament de Sabadell, i amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l'Observatori del Paisatge

L'entorn conceptual de l'ordenació territorial ha avançat amb el temps. Les limitacions en la disponibilitat de determinats recursos naturals i energètics, els impactes generats pel metabolisme urbà (residus, consum energètic, mobilitat...), la introducció de les cartes del paisatge, la dispersió urbana, les estratègies de desenvolupament demogràfic i econòmic, entre d'altres, obliguen a entendre la planificació integrada com un dels millors mecanismes per respondre amb eficiència als reptes que tota societat ha d'assumir.

El programa de planejament territorial endegat el 2003 per la Generalitat de Catalunya ha suposat la lenta reconducció del gran dèficit en la planificació arrossegat d'ençà de l'aprovació de la Llei de política territorial el 1983, i del Pla Territorial General de Catalunya el 1995. El Pla Territorial Parcial de la regió metropolitana de Barcelona serà un dels darrers que veurà la llum.

La tramitació d'aquest pla ha de permetre aprofitar les oportunitats que ens brinda el desplegament dels instruments de planificació; oportunitats que han de respondre als reptes per configurar un futur que compatibilitzi desenvolupament econòmic i social i conservació del patrimoni natural; oportunitats que han de poder superar les mateixes limitacions de la planificació.

El cicle donarà peu a parlar amb calma sobre el futur que volem dissenyar per al nostre territori, un futur que volem ben diferent del present que ens hem construït.

Conferències

l dimecres 2 d'abril, 19.30, Casal Pere Quart (Rambla 69, Sabadell). Organitza: ADENC.

Presentació de la publicació El Vallès que volem, document de síntesi de treballs de l'ADENC sobre connectivitat i planificació territorial al Vallès. Presenten: Ramon Arribas, director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible; Màrius Garcia, Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona; representant DPTOP; Marta Fernández, presidenta de l'ADENC.

l data pendent de l'aprovació del l'Avantplà (confirmació durant la celebració del cicle). Organitzen: ADENC, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ajuntament de Sabadell.

Presentació de l'Avantplà del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, a càrrec de Josep Maria Carrera, coordinador de la redacció (Institut d'Estudis Territorials, UPF-DPTOP).

Places limitades. Inscripció prèvia i gratuïta.

Curs “La planificació territorial”

1. dilluns 7 d'abril, 19.30h, ADENC. 1a sessió

“Infraestructures i mobilitat: drets socials i ambientals”, a càrrec de Lluís Alegre (Autoritat del Transport Metropolità), Manuel Herce (Universitat Oberta de Catalunya), i Ricard Riol (Associació per la Promoció del Transport Públic)

2. dijous 10 d'abril, 19.30h, ADENC. 2a sessió

"Què poden aportar l’economia ecològica, la història ambiental i l’ecologia del paisatge a la una nova cultura del territori?", a càrrec d'Enric Tello (Universitat de Barcelona)

3. dilluns 14 d'abril, 19.30h, ADENC. 3a sessió

“La conservació de la natura i la planificació territorial”, a càrrec de Josep Germain (Institució Catalana d'Història Natural)

4. dijous 17 d'abril, 19.30h, ADENC. 4a sessió

“Els nous desenvolupaments urbans: criteris des de la sostenibilitat”, a càrrec de Salvador Rueda (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona)

5. dilluns 21 d'abril, 19.30h, ADENC. 5a sessió

“L'avaluació ambiental dels instruments de planificació territorial”, a càrrec de Rufí Cerdán (Subdirector general d'Avaluació Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge)

6. dijous 24 d'abril, 19.30h, ADENC. 6a sessió

“Paisatge i ordenació territorial”, a càrrec de Joaquim Sabaté (Universitat Politècnica de Catalunya)

7. data pendent de l'aprovació del l'Avantplà (confirmació durant la celebració del cicle). 7a sessió

Introducció al debat: “Oportunitats i limitacions: reptes de la planificació territorial”, a càrrec d'Alfred Martínez (grup de territori, ADENC). Sessió de debat dirigit sobre l'Avantplà del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona entre els assistents al curs.

Places limitades. Inscripció prèvia.

Preu inscripció al curs:

membres ADENC o altres entitats en defensa del territori 5 euros

altres 10 euros

Cap comentari: