dijous, d’abril 03, 2008

Comunicat Assemblea per un habitatge digne i carta no llegida al ple

Aquest dilluns el Ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat la creació d'un Consell Assessor de l'Habitatge de Sabadell i el seu reglament de funcionament. És una aprovació inicial que porta a un període d'exposició pública on es podran fer al·legacions al seu contingut per passar a una aprovació definitiva pel Ple una vegada acabat el termini de les aportacions.

L'Assemblea per un Habitatge Digne va voler participar al Ple fent una intervenció per a exposar el seu posicionament respecte al contingut del reglament que allà es presentava, el qual presenta alguns eixos de funcionament que allunyen la possibilitat de que sigui un òrgan realment participatiu i, sobretot, no passa de ser un Consell Assessor sense cap capacitat decisiva en allò que s'acordi en el sí d'aquest Consell.

No va ser possible la nostra intervenció al Ple, tal com va dir el mateix alcalde abans d'iniciar el punt 11 de l'ordre del dia, perquè no som una entitat legalitzada formalment i no constem en el registre d'entitats municipals, cosa que exigeix el reglament del Ple. En el cas que ho fóssim, és potestat del mateix alcalde la participació d'entitats prèvia consulta als diferents grups polítics presents a l'Ajuntament.

Adjuntem a aquesta nota el contingut de la intervenció que l'assemblea volia fer en el Ple de l'Ajuntament per al coneixement de tots els interessats.

En el període obert per a poder fer al·legacions al reglament del Consell Assessor de l'Habitatge a Sabadell l'Assemblea farà les aportacions que estem valorant per a millorar el contingut del mateix per tal que sigui un òrgan realment participatiu, transparent i democràtic.


Declaració al Ple:

--------------------

Lectura al Ple (no produida)

Des de l'AHDS hem decidit venir al ple municipal a exposar davant el conjunt de regidors i regidores de la ciutat la nostra posició enfront la proposta de creació del Consell Assessor de l'Habitatge de la Ciutat de Sabadell i el seu reglament.

El primer que volem exposar és que ha calgut arribar a una situació límit per tal que les institucions públiques duguessin a terme iniciatives polítiques en matèria d'habitatge. Iniciatives que en cap cas considerem estructurals ni suficients, però que demostren una intencionalitat clara dels poders públics d'incidir en la situació urbanística actual, així com en el conflicte social que se'n deriva. Cal recordar que a nivell local, som una de les ciutats del país on els preus dels habitatges és més car i on hi ha més cases i espais en desús.

Alhora, volem denunciar les dificultats que té la societat civil organitzada per tal de fer sentir la seva veu i ser reconeguda com a interlocutora social vàlida. En el cas concret de l'AHDS han calgut mesos de mobilitzacions, sensibilització, contactes amb les Associacions de Veïnes i diferents organitzacions polítiques, agitació al carrer amb accions i actes, etc. per tal d'aconseguir aquest reconeixement i per tal de ser convidats a l'esmentat Consell Assessor.

La nostra voluntat -ho hem manifestat des de la creació de l'assemblea- és la de treballar en tots els espais polítics i socials on puguem impulsar les nostres propostes i aportar els nostres plantejaments. La nostra intenció última és la d’avançar en tots els sentits per tal de fer efectiu i universal el Dret a un Habitatge Digne. En aquest sentit, la nostra intenció és la de participar en aquest Consell, tot i que considerem que la proposta d'estructura organitzativa -així com el reglament que la defineix- és escassament democràtica, dubtosament eficaç, de transcendència real qüestionable i on els diferents sectors socials estan representats d'una forma molt desequilibrada. Cal remarcar, per exemple, que els sectors econòmics que perceben l'habitatge com un negoci -i que porten dècades lucrant-se a costa d'aquest dret!- estan sobrerepresentats en relació a aquells sectors polítics i socials que -sense aspiracions econòmiques particulars- tan sols treballen per conquerir i defensar l’esmentat dret. D'altra banda, no entenem quin és el motiu pel qual la Presidència d'aquest Consell és atorgada directament a l'alcalde de la ciutat, en comptes de ser escollida democràticament per les persones que treballaran en aquest. Així mateix, el caràcter purament consultiu i mai vinculant del Consell demostra la poca o nul·la confiança que els poders públics tenen en la participació real de la societat organitzada.

És per tot això que l'AHDS presentarà en el termini corresponent totes les modificacions a la proposta de Reglament del Consell Assessor de l'Habitatge de la Ciutat de Sabadell per tal d'intentar fer d'aquest un organisme democràtic, eficaç, participatiu, representatiu i que, en definitiva, serveixi per a solucionar la dramàtica i incoherent situació urbanística que pateix la nostra ciutat.

Considerem que aquesta és una de les últimes oportunitats per tal de treballar plegats per eradicar l'especulació immobiliària a Sabadell i fer efectiu el Dret a l'Habitatge.

També és una de les últimes oportunitats per demostrar a la societat civil sabadellenca que l'actual equip de govern compta amb ella, i que els òrgans de participació que crea busquen una participació real i democràtica de les ciutadanes.

Aprofitem-ho, la situació ho requereix i la ciutat ho agrairà.

Assemblea per un Habitatge Digne de Sabadell

Març del 2008

Cap comentari: