dijous, d’abril 12, 2007

entitats sabadellenques promouen el “Manifest per la protecció dels camps i boscos del rodal de Sabadell”

Amics del Ripoll, ADENC, FAV, UES i Unió de Pagesos promouen el “Manifest perla protecció dels camps i boscos del rodal de Sabadell”.
La renovació del compromís sabadellenc amb la protecció del nostre rodal,objectiu bàsic.

Avui dimecres les entitats sabadellenques Amics del Ripoll, ADENC, Federació d'Associació de Veïns, Unió Excursionista de Sabadell i Unió de Pagesos hem presentat públicament el “Manifest per la protecció dels camps i boscos del rodal de Sabadell”. Volem conscientment dinamitzar el debat social i polític necessari per tal de renovar el consens plasmat el 1993 en el Pla General.

Sabadell compta encara amb una superfície notable de camps i boscos. Aquests espais sense urbanitzar han de ser preservats i potenciats. La mobilització de la ciutadania durant els primers anys 90 va aconseguir la protecció d’una superfície important d’espai agrícola i natural (camps, boscos i espais fluvials) dins del Pla General de 1993.

En la propera legislatura el Pla General podria ser revisat, alhora que probablement veurem com apareixen o són reformulats instruments de planificació territorial (el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona) o sectorial (Pla d'Infraestructures de Transport
de Catalunya).

El consens sabadellenc sobre el rodal ha de ser interpretat positivament i permetre'ns avançar en l'augment no només de la protecció, sinó de fórmules de gestió que tinguin l'horitzó posat més enllà dels límits del terme municipal. El rodal de Sabadell ha d'estar ben inserit en els espais
agroforestals del nostre entorn, i Sabadell pot i ha de liderar la coherència del sistema d'espais lliures a la comarca.

Fem una crida a les entitats i persones sabadellenques a renovar aquest compromís a través de l'adhesió al manifest. Amb el suport al manifest, expressem la nostra ferma voluntat en la conservació de tot l’espai agrícola i natural del rodal de Sabadell i instem els nostres representants polítics a respondre-hi amb la protecció, gestió i valorització.


Adhesions
Les adhesions són recollides en fulls repartits per diferents entitats i centres de la ciutat en dues modalitats, adhesions individuals i adhesions d'entitats.

Al mateix temps, també es poden realitzar accedint a
http://www.adenc.org/actualitat_ambiental/RodalSabadell/ManifestRodalSBD.htm

El primer recompte d'adhesions es farà el 6 de maig. El nombre total serà donat a conèixer abans de l'inici de les eleccions municipals.


Debat
Hem previst realitzar un debat entre les diferents formacions polítiques representades a l'Ajuntament. Els contactes previs ens permeten preveure que el podrem celebrar a finals de la primera setmana de maig i que comptarem amb la pràctica totalitat de formacions.

El manifest
http://www.adenc.org/rodal/manifestpelrodal.pdf

Entitats promotores
Amics del Ripoll
ADENC – EdC (Associació per la Defensa i Estudi de la Natura)
FAV (Federació d’Associacions de Veïns) de Sabadell
UES (Unió Excursionista de Sabadell)
Unió de Pagesos

Sabadell, 11 d'abril de 2007

PD: Fotografia Lluís Brunet.
D'esquerra a dreta: Jaume Bros i Francesc Bancells (Unió de Pagesos), Salvador Páez (FAV Sabadell), Juan I. Calderón (ADENC), Francesc Macià (UES), i Mercè Argemí (Amics del Ripoll).

Cap comentari: