diumenge, d’abril 15, 2007

Denuncien l'acció unilateral de Nadal en la tramitació del "Quart Cinturó"

La Campanya Contra el Quart Cinturó denuncia la publicació ahir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la licitació d’un contracte per a l'assistència tècnica per a la realització d’un estudi de viabilitat dela connexió Vallès Occidental i Vallès Oriental, en el tram Sabadel-la Roca del Vallès. Per això, qualifica de falsa l'actitud de la Generalitat en la recerca del Pacte Nacional per les Infraestructures, exigeix que el diàleg anunciat en els acords de l’Entesa Nacional pel progrés sigui respectat i s’acabi amb la política de fets consumats, i espera una resposta clara i contundent d’ERC i ICV-EUiA a l’acció unilateral del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El diari AVUI publica "Un nou tram del Quart Cinturó torna a enfrontar el tripartit"
Al web de GISA, empresa pública que encarrega el projecte, es pot comprovar que l'anunci es correspon a l'àmbit del Quart Cinturó comprès entre Sabadelli la Roca del Vallès, i que podria acabar de definir traces plantejades pelMinisterio de Fomento o per l'estudi de la UPC redactat per l'equip del'enginyer Manuel Herce.
La Campanya Contra el Quart Cinturó enten que aquest anunci, sense altres elements que puguin matisar l'objectiu de l'encàrrec, suposa l'adopció de decisions prèvies al procés de diàleg que ha de precedir i permetre un Pacte Nacional per les Infraestructures àmpliament participat i consensuat amb els agents econòmics, socials, territorials i ambientals, tal i com recull el pacte programàtic de l'Entesa Nacional de Progrés. Així, el Pacte pot esdevenir únicament un escenari decartró pedra per a legitimar decisions preses en un marc restringit i unilateral.
En aquest sentit, a Campanya Contra el Quart Cinturó troba, una vegada més, a faltar la coherència entre els continguts programàtics i l'acció de govern, alhora que l'adequada respostaper part de totes les formacions polítiques que el conformen.
Per aquesta entitat, l'anunci planteja diversos interrogants que requereixen resposta per part del Departament i del Govern:
1.Quin paper juga la Generalitat en la tramitació d'aquesta via?
2.En base a quines decisions no explicitades la Generalitat està fent estudis sobre el QC?
3.Què significa que un tram l'hagi tramitat i licitat l'Estat, i l'altre elvulgui tramitar la Generalitat, si els pressupostos generals de l'estat jatenen dotacions econòmiques per fer aquest estudi?
4.Quina és la urgència si encara no hi hagut cap mena de debat públic enprofunditat sobre les infraestructures necessàries i el programad'actuacions?
5.Quina coherència guarden anuncis d'aquest tipus, o el de la nova autovia del Tenes, o la que ha d'enllaçar Martorell, Abrera i Olesa de Montserrat amb laC-55, amb les mesures per la millora de la qualitat atmosfèrica, ambl'escalfament global o amb la millora de la xarxa de transport públic?
6.El tram entre Terrassa i Sabadell és obviat en l'estudi de viabilitat. Oficialment ja hi ha determinada una traça?
7.L'àmbit d'estudi definit no encaixa amb precisió amb l'estudi de la UPC i amb possibles traces proposades en el marc de la redacció del Pla TerritorialParcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTPRMB). Som encara en aquellestadi en què les infraestructures es decideixen per davant de la coherència i la planificació territorial?
8.Quina inserció té aquest anunci en la redacció del Pla Director de Mobilitatde la Regió Metropolitana de Barcelona, o en l'articulació d'una xarxa demobilitat que respongui als objectius d'universalitat i sostenibilitat queestableix la Llei de Mobilitat?
9.El PITC vigent estableix que el tram Terrassa - Granollers del Quart Cinturós'executarà a partir del 2016, d'acord amb la reserva que hagi determinat el PTPRMB, amb l'avaluació ambiental i amb l'estudi d'alternatives de mobilitat en diferents modes de transport. La Generalitat està prenent acords contradictoris amb altres acords presos amb anterioritat?
Per tot plegat, la Campanya Contra el Quart Cinturó puntualitza que quan encara manca un debat en profunditat sobre l'ordenació de la mobilitat ila necessitat de la construcció del Quart Cinturó, anuncis com aquest només ajuden a la confusió i a la perpetuació de conflictes que cap govern de la Generalitat ha estat capaç de resoldre en 15 anys.

Font: Llibertat.cat

Cap comentari: