diumenge, de novembre 18, 2007

PROP DE 5.OOO PERSONES RECLAMEN SENTIT COMÚ I “EL VALLÈS SENSE EL QUART

Granollers. Prop de 5.000 persones, precedides de 55 tractors, demanen un nou model territorial i un nou model de mobilitat que responguin als objectius generals de preservació dels espais naturals i agraris, d'articulació de sistemes urbans complexos, i una xarxa de mobilitat que afronti amb racionalitat i coherència el canvi de model energètic i la crisi climàtica.

L'artista Perejaume ha llegit avui un manifest que exigeix sentit comú en les inversions públiques.

Avui, a Granollers i les Franqueses del Vallès, unes 5.000 persones, entre les quals un bon nombre de càrrecs electes de diverses formacions polítiques, han reclamat un nou model de mobilitat integrat en una ordenació del territori que garanteixi la persistència del patrimoni natural, cultural i identitari de les nostres comarques. La crida a la responsabilitat dels nostres
representants polítics davant les amenaces de crisi climàtica i crisi energètica que exigeixen sentit comú i racionalitat en les previsions d'inversió en infraestructures ha compartit protagonisme amb la crida per un Vallès sense Quart Cinturó i tot allò que representa aquesta via.

Una vegada més constatem el rebuig que genera l'obstinació de determinats sectors en promoure una via, el Quart Cinturó, que representa ja un model caduc de desenvolupament econòmic i territorial. El llarg reguitzell de noms amb els quals s'ha batejat aquesta via (Quart Cinturó, B-40, Autovia Orbital, millora de la connectivitat Baix Llobregat-Vallès, C-35, A-7) i el nou nom que apareix a la darrera resolució del Parlament de Catalunya sobre la nova
concepció d'aquesta infraestructura i la seva integració en la xarxa de mobilitat poden semblar exercicis de pluja d'idees o combats lèxics. No obstant, allò realment significatiu és si el Govern de la Generalitat està disposat a canviar el model de mobilitat de la Regió metropolitana de
Barcelona d'acord amb els objectius d'estalvi energètic, compromís amb el canvi climàtic i respecte pels espais naturals i agraris de les nostres comarques. Aquest és el concepte que defensa la Campana Contra el Quart Cinturó, i el marc on convida a totes les formacions polítiques a trobar estratègies de competitivitat i eficiència en la planificació i gestió del
territori i dels recursos energètics.

Parlar d’un nou projecte de via no implica canviar de model. Per aconseguir un nou model de mobilitat cal estudiar el conjunt d’infraestructures viàries i ferroviàries i la gestió que se’n fa. Cal clarificar quines són les necessitats del territori i definir de manera integral com es pot donar
resposta a partir d’una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic.

El que hi ha subjacent encara és el qüestionament del model de mobilitat i de desenvolupament econòmic i territorial que representa el Quart Cinturó: la cultura del cotxe, l'organització del territori en base a les carreteres, un model energètic amb una crisi anunciada, la dependència externa de l'economia, el manteniment dels problemes i de l'exclusió social en la
mobilitat a la regió metropolitana, la transformació sense aturador del territori, la pèrdua de part del nostre patrimoni històric i cultural i dels nostres espais agraris i naturals, l'empitjorament de la qualitat atmosfèrica i ambiental, el canvi climàtic...

Ens els darrers dies la Campanya ha donat a conèixer un nou document de proposta, “El Vallès sense el Quart Cinturó”. Aquest document expressa el clar convenciment que és possible millorar la mobilitat i la qualitat territorial a la segona corona metropolitana sense el Quart Cinturó. El document proposa com fer possible la conservació del nostre patrimoni
històric i natural, la millora de la cohesió de les nostres ciutat i municipis, la potenciació del dinamisme econòmic, i l'optimització i universalització del dret a la mobilitat sobre unes altres bases: el més alt respecte per la identitat del territori (espais agraris i naturals, sistemes
urbans), i una xarxa de mobilitat moderna que sàpiga respondre amb eficiència als reptes d'un entorn metropolità i del compromís amb el medi ambient: la potenciació del transport públic i la millora de la xarxa secundària de carreteres.
Així es proposa implementar instruments de protecció i gestió dels espais agronaturals, i d'inserir amb coherència la xarxa de mobilitat en aquest marc. Per ordre de prelació, proposem la creació d'una autoritat regional que gestioni conjuntament tota la xarxa de mobilitat per millorar-ne l'eficiènciai l'assoliment d'objectius més ambiciosos en la mobilitat amb transport
col·lectiu, la creació d'una veritable xarxa de transport col·lectiu a la segona corona metropolitana i la millora de la xarxa secundària de carreteres, tot avaluat amb anàlisis de corredors i de modalitat de mobilitat. Consulteu la proposta “El Vallès sense el Quart Cinturó” a
Tríptic http://ccqc.pangea.org/cat/moviopo/tripticCCQC.pdf
Document http://www.adenc.cat/actualitat_ambiental/ccqc/0711El%20VallesSenseQCdoc.pdf

Denunciem també avui la manca de concreció del compromís del Govern de la Generalitat per negociar un nou Pacte Nacional per les Infraestructures i la revisió del Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya durant el 2007 (Pacte de l'Entesa Nacional de Progrés, 2006) amb la participació dels agents econòmics, socials, territorials i ambientals, i el retard en l'aparició dels
instruments de planificació territorial que donin coherència a la complexitat de la Regió Metropolitana.

La Campanya Contra el Quart Cinturó fa una valoració molt positiva de la manifestació d’avui, tant pel seu caràcter festiu, com per la diversitat dels seus assistents, amb representants del món associatiu, sindical i polític del Vallès, el Maresme i el Baix Llobregat. La participació d’una vuitantena llarga de càrrecs electes de diferents partits i organitzacions polítiques fa
palès que és necessari replantejar el projecte del Quart cinturó des del rigor i tenint en compte la nova realitat de la mobilitat i de les polítiques ambientals en ple segle XXI.

La implicació incondicional del sector agrari i ramader mostra també la voluntat d’aquest sector de lluitar per un Vallès sense el Quart Cinturó, que permeti tirar endavant la seva activitat econòmica, la qual alhora és una garantia de continuïtat per a la diversitat del territori i del paisatge.

La manifestació ha acabat a la plaça de la Corona amb la intervenció de l’artista de renom internacional Perejaume que ha donat lectura a un manifest que reivindicava el paper propositiu del moviment opositor al Quart Cinturó, tot un exemple de 15 anys de cultura del sí, i exigia sentit comú en la gestió de la inversió pública. En un moment en què és tan evident la manca
d’inversió en el servei ferroviari de rodalies és prioritari aplicar el sentit comú i canalitzar aquesta inversió cap al transport més sostenible: el tren de rodalies.

La Campanya Contra el Quart Cinturó vol agrair a totes les persones i col·lectius que han fet possible l’éxit d’aquesta manifestació el seu suport i la seva implicació en l’organització i desenvolupament de l’acte.

Convoca:
CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ

El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 18 de novembre de 2007

Totes les fotografies publicades són d'en David Datzira i estan sota Llicència de Creative Commons.

Cap comentari: