dissabte, de juny 02, 2007

Acció en contra del 4t Cinturó a Terrassa

LA CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ REPRODUEIX UN HORT PER ALERTAR DELS EFECTES IRREVERSIBLES DE LA CONSTRUCCIÓ D’AQUESTA AUTOVIA

Aquest matí la Campanya Contra el Quart Cinturó ha dut a terme una acció per alertar sobre l’impacte del Quart Cinturó al Vallès. L’acció s’ha dut a terme a la Masia de Can Cardús de les Orioles, a Terrassa, i ha consistit en llaurar un tram d'obra ajudats d'un tractor i recrear-hi un hort.

Les obres del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó van començar fa setmanes, concretament el subtram Viladecavalls-Terrassa. Amb aquesta acció reivindicativa la Campanya Contra el Quart Cinturó vol alertar respecte de l’elevat impacte del Quart Cinturó. Si continua aquest projecte es posarà en greu perill el sector agrari de la comarca i desapareixerà una activitat econòmica que garanteix el respecte pel territori i el manteniment del mosaic
agroforestal sense però donar solucions als problemes de mobilitat que afecten la comarca.

Afectació de nous espais protegits a nivell europeu La Campanya Contra el Quart Cinturó formulà, davant el Ministerio de Fomento i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la demanda de sotmetre de nou el tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó a informació ambiental, ja que afecta una zona protegida per la Xarxa Natura 2000 des del setembre del 2006. Fins al dia d'avui no hem obtingut cap mena de resposta per part del Ministerio,
al qual el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) també va requerir ampliació d'informació. Properament presentarem una queixa a la Comissió Europea, la qual ja ha obert un expedient informatiu a l'Estat espanyol per la manca d'aplicació de l'avaluació ambiental del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte) sobre la Xarxa Natura 2000, procés que pot acabar amb un expedient sancionador. A més, quan l'estat assigni els fons europeus als projectes que té en marxa, aquest pot ser un nou motiu de queixa i possible suspensió de les ajudes per l'afectació d'espais protegits.Una actuació ineficaç, irresponsable i incoherent. La manca d'una resposta global a l'ordenació de la mobilitat per part de les administracions públiques converteix el Quart Cinturó en un exemple de malbaratament dels recursos públics. Aquest obra no dóna resposta a les necessitats actuals i futures de mobilitat i, en qualsevol cas, s’està tirant endavant sense que existeixi un disseny global del seu conjunt, fet que implica fer una inversió irresponsable en un projecte del qual se'n desconeix si tindrà continuïtat, quina serà la seva traça i quines les seves funcions.

La Campanya Contra el Quart Cinturó reitera així la seva demanda d’una reflexió en profunditat sobre les infraestructures de transport necessàries per a millorar la mobilitat al Vallès i al conjunt de la Regió Metropolitana d’acord amb un nova cultura del territori que revaloritza la importància dels espais naturals periurbans i la necessitat de frenar l’extensió del creixement urbanístic.

Campanya Contra el Quart Cinturó
El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 2 de juny de 2007

Cap comentari: