divendres, d’octubre 19, 2007

Propostes de l'Assemblea per un Habitatge Digne

Aquest document sintetitza i simplifica les propostes elaborades fins ara per la comissió tècnica pel que fa a dos blocs: Espais i habitatges en desús i la borsa de lloguer, amb les seves mesures complementàries.

Espais i habitatges en desús

Un dels fenomens més importants del problema de l'habitatge és la gran quantitat d'habitatges en desús. Com a tals considerem aquells que porten més d'un any sense ús. Entenem que abans de urbanitzar encara més territori, seria molt més convenient actuar sobre els habitatges en desús ja construïts i adoptar mesures per tal que no ho estiguin. Per tal de donar ús als habitatges en desús, caldrà aplicar-hi mesures “coercitives”. Però per a aplicar-les, caldrà detectar quins son els immobles buits. El procediment que proposa la comissió tècnica és el següent:

1 Creuar les dades del cadastre i del padró per tal de detectar quines cases tenen propietari i no hi ha ningú empadronat. Es a dir, aquelles que tenen propietari i en principi no constitueix la residència habitual de ningú.

2 Comprovar els consums de aigua – i possiblement els de llum – per a veure si, una vegada es comprova que no hi ha ningú empadronat, hi han indicis que hi visqui algú.

El següent pas seria evidentment una inspecció per part d'un equip destinat a aquesta tasca per part de l'Ajuntament. Des de la comissió tècnica considerem que sens dubte hi hauria d'haver una important participació ciutadana, amb un paper especialment rellevant de les associacions de veïns. Aquesta podria cobrir tant la denuncia de casos concrets, com la obligació d'informar directament sobre els processos oberts a l'associació de veïns corresponents, com la participació en òrgans locals sobre el tema. Les possibilitats són moltes, i considerem que hauran de ser objecte de debat posterior. També estaria bé que el propietari corresponent estigués informat de les alternatives al respecte, com ara la borsa municipal de lloguer plantejada en el següent apartat.

Borsa de lloguer

La borsa de lloguer està pensada per a combatre els principals problemes respecte als
lloguers.
Les condicions generals serien:

Contracte mínim de 10 anys com a norma general.

El lloguer hauria de representar com a màxim un 30 % dels ingressos de la unitat de

l'habitatge.

Lloguer màxim de 5 €/m 2 .

Línia d'avals de l'ajuntament.

Introducció, segons el cas, de formes de masoveria urbana. Comportaria un lloguer que

aniria pujant progressivament però que en cap cas hauria de passar els límits fixats.

Com finançar les mesures i les inspeccions

Per tal de finançar les inspeccions i les línies d'avals, s'hauria d'establir un recàrrec del 50 %

sobre els habitatges buits, que els ajuntaments amb la legislació actual ja el poden aplicar.

Altres mesures (complementaries però segurament necessàries)

Aquí hi tenim les mesures per a les que serien necessàries reformes sobre lleis actuals:

Prohibir la desprotecció de les VPO de compra i establir que només es puguin vendre a

l'Administració Pública.

Aquesta mesura permetria que les VPO no passessin posteriorment al mercat immobiliari.

Establiment d'un impost molt progressiu per l'acumulació de vivendes. O dit d'una altra

manera: penalitzar-la fiscalment.

Establiment d'una taxa per a les vivendes buides.

Fixació d'un límit, ja sigui en els anys, ja sigui en el % de renda neta, que pugui

representar la quota de la hipoteca.

----------------------------------------------------------

Assemblea per un Habitatge Digne a Sabadell us convida el dissabte 20 d'octubre d'octubre a les 6 de la tarda a Cal Balsach (Creu Alta)

Hi ha molt a discutir, ara que sembla que l'Ajuntament per una banda i les entitats per una altra tenen interés per saber què proposem...

Aquí teniu un document on consten els punts més importants sobre els quals fonamentar la lluita, negociació o com li volgueu dir.

Ens veiem dissabte, oi?

Què passa? Que no tenim casa!!

Cap comentari: