dimecres, d’octubre 03, 2007

NOVA ACCIÓ REIVINDICATIVA DE LA CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ

L'acció d'avui denuncia l'oblit del transport públic i ofereix entreteniments als usuaris de la xarxa de Rodalies de RENFE.

L'anunci de l'acord financer sobre les inversions de l'estat en infraestructures a Catalunya ha d'anar destinada a recuperar el dèficit en transport públic i a refer el model de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

L'aprovació d'una resolució al Parlament obliga a valorar el conjunt d'actuacions en l'ordenació de la mobilitat: la racionalitat guanya posicions.

Dos anuncis de properes convocatòries de la CCQC:

“Bombolles contra el Quart Cinturó”, espectacle de Pep Bou el dissabte 20 d'octubre a les 20.30 a la Fàbrica, de Santa Eulàlia de Ronçana.

Manifestació Contra el Quart Cinturó, diumenge 18 de novembre a les 11 a la plaça de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès. Recorregut fins a la plaça de la Corona de Granollers.


Avui novament la Campanya Contra el Quart Cinturó ha realitzat una acció per denunciar la manca d'inversions en el transport públic i per reclamar, ara que no hi haurà manca de finançament, la necessitat de recuperar el dèficit en la dotació de xarxa ferroviària. Catalunya es troba un 20% per sobre de la dotació mitjana europea en xarxa viària bàsica (autopistes i autovies), i un 50% per sota de la dotació mitjana en xarxa ferroviària. Si a aquest dèficit estructural li sumem el disseny radial de la xarxa ferroviària de la segona corona metropolitana respecte a Barcelona, l'absència d'una articulació en xarxa del
sistema ferroviari de la segona corona, i la manca d'oferta en transport públic potent en paral·lel a l'eix de l'A7, sense comptar amb les propines derivades de la manca d'inversió en alguna xarxa ferroviària, és evident que és fàcil deduir quines han de ser les prioritats en les inversions anunciades.


L'acció d'avui ha consistit en repartir als usuaris de la xarxa de Rodalies ventalls amb el lema “Sentit comú en les inversions públiques. No al 4t Cinturó. Sí a més i millors trens”. Alhora, crida a reclamar un canvi en el model de mobilitat a través d'una manifestació el proper 18 de novembre entre les Franqueses i Granollers, i ofereix un entreteniment en forma de mots encreuats temàtics. Sovint els usuaris de RENFE (tant de bo no fos així) necessiten ventar-se per suportar les interrupcions o deficiències del servei en un ambient xafogós i asfixiant, o passar el temps amb qualsevol entreteniment (en aquest cas educatiu). Una funció molt diferent de la que podria fer aquest ventall en les mans dels responsables polítics de la manca de planificació, inversió i oblit dels valors del territori quan s'han de fer baixar els colors o s'han d'amagar per les protestes dels ciutadans i ciutadanes.

Ara que es parla molt dels pressupostos del 2008 i del salt significatiu que experimentaran, més que mai és necessari que es revisi el model de mobilitat existent, recolzat en la preponderància del vehicle privat i amb greus conseqüències ambientals. Més que mai sentit comú, no promeses de grans solucions com el Quart Cinturó, sobre el qual ja poques veus s'atreveixen a qualificar de solució a res. Més que mai, inversió en trens, tramvies, carrils bus o de vehicles d'alta ocupació, i implantació de mitjans de gestió que possibilitin el traspàs d'usuaris a un transport públic modèlic.


L'aprovació d'una resolució el divendres passat al Parlament que insta el Govern de la Generalitat a presentar en el termini de 12 mesos el conjunt de propostes necessàries per a resoldre els problemes de mobilitat de la segona corona metropolitana, la qual ha d'incorporar de forma integrada el conjunt d'actuacions necessàries, tot prioritzant l'increment de transport públic i la descongestió de les actuals vies, junt amb les referències a la Ronda del Vallès, poden semblar desencoratjadores a ulls del moviment contrari al Quart Cinturó. La Campanya té el ple convenciment que l'escenari acordat en la resolució, que obliga a l'anàlisi de totes les solucions possibles, acosta la racionalitat i el sentit comú a la presa de decisions. Aquest és el millor escenari objectiu per desmantellar definitivament l'opció del Quart Cinturó com una actuació necessària i preferent.


El Quart Cinturó, la Campanya no se'n cansarà mai de repetir-ho, és només una nova autopista que només fomenta encara més el cotxe i que destrueix el territori. El Quart Cinturó és un NO rotund a un nou model de mobilitat, al manteniment del patrimoni natural i a la qualitat de vida a les nostres comarques. Cal un gir en el model territorial i de mobilitat. El repte és a mans de la Generalitat de Catalunya. La Campanya empeny.


CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ

El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 3 d'octubre de 2007

Cap comentari: