dimarts, de febrer 12, 2008

L'Assemblea per un habitatge digne presentarà dissabte un dossier de propostes en matèria d'habitatge

Presentació del document que ha elaborat l'Assemblea en els darrers 6 mesos i que es presentarà al mateix Casal Pere Quart el dissabte, 16 de febrer de 2008, a les 6 de la tarda. En aquest document exposem les mesures que creiem adients per a paliar la problemàtica del habitatge social a Sabadell.

A la presentació del dissabte s'entregaran còpies dels dossiers per al coneixement general de la ciutadania.


El tema de l'habitatge requereix molta voluntat política per a resoldre'l i és necessari que existeixi un pla agosarat per tal de recuperar tot el temps perdut en els darrers anys per tal de construir un correcte parc d'habitatges públics que donin sortida a les espectatives de la població.
El dret a un habitatge ha de ser un dret bàsic que cal preservar i promocionar per tal que cap ciutadà vegi lesionat aquest dret. L'habitatge no és una mercaderia i cal que surti de la lògica del mercat i es consideri un bé social del tot necessari per a emprendre projectes d'independència i de futur per les persones.

NO PARAREM FINS A FER EFECTIU EL DRET A L'HABITATGE DIGNE.

Cap comentari: