diumenge, de febrer 24, 2008

S'inicien les negociacions per buscar un emplaçament de consens per a la Festa Major de les Barrques

Des de la comissió de Festes Populars de Sabadell, amb la intenció de començar a preparar amb força el desè aniversari de la Festa Major de les Barraques i superar el conflicte de l'any anterior, emplacem a l'Ajuntament de Sabadell a començar a treballar conjuntament per trobar el millor espai on celebrar la Festa Major de les Barraques. És per això que en vistes a la reunió que tindrà lloc aquest dilluns dia 25, des de la CFPS, hem fet arribar a l'Ajuntament un document on es proposa la creació d'una Comissió conjunta la "Comissió de treball i solució" (veure document adjunt).


En aquest sentit des de la CFPS creiem que per a la consecució d'una solució òptima cal posar-se a treballar d'immediat. Sense pressa però sense calma. És a dir, no cal córrer i treure-ho de sobre amb males presses, però cal un calendari, una fórmula i una voluntat clares.

Pensem que el fet que enguany celebrem el 10è aniversari amb una història al darrera de creixement continuat en qualitat i quantitat han de motivar-ho. El marge de temps que encara tenim ens ha de permetre tirar endavant una comissió de treball constructiva i justa, amb les aportacions de la CFPS en condicions d'igualtat. Alhora ajudaria a recuperar la confiança i un bon nivell de diàleg. Tanmateix, i d'acord amb aquestes proclames, volem posar sobre la taula que:
- Creiem que, igual que l'Ajuntament, nosaltres hem de poder tancar el programa d'activitats al Maig. La qual cosa implica indiscutiblement conèixer l'emplaçament final.
- Creiem que la Regidoria de Joventut i la de Cultura s'han de bolcar en la resolució d'aquest contenciós i, en conseqüència, han de buscar més enèrgicament els espais pertinents a la seva agenda. Des del gener han anul·lat tres vegades reunions on s'havia de tractar aquesta qüestió. Retardar el debat, no contribueix a trobar una solució òptima.

Per tot això, des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, fem pública la proposta que hem fet arribar a les Regidories de Cultura i Joventut per a treballar conjuntament en la búsqueda de la millor ubicació per a la Festa Major de les Barraques. La qual cosa implica totes les seves activitats, ja siguin de mati, tarda, vespre o nit.

En el document adjunt trobareu la proposta de treball que com a entitat proposem. En tot cas, cal remarcar, que estem oberts a qualsevol aportació tant al document com d'altres possibles mecanismes d'acord.

La força de 10 anys d'experiència i de gran creixement sobretot els últims anys, ens esperança a trobar una solució satisfactòria per a tots. Pensant sempre, sobretot, en els milers de ciutadans/es que participen de les activitats de la CFPS cada any.


Assemblea oberta de la CFPS el 3 de març:
Paral·lelament a aquesta negociació la CFPS convoca a una reunió oberta el proper 3 de març a 2/4 de 8 del vespre al Casal Pere Quart, per a totes aquelles persones i entitats que vulguin participar en l'organització del desè aniversari de la Festa Major de les Barraques i la resta de celebracions que organitza la comissió.

-------------------------------------------
Document adjunt:

El present document és una proposta de la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) per crear un espai de debat, discussió i consens amb l’Ajuntament de Sabadell per tal de trobar una ubicació per a la celebració de la FM de les Barraques 2008 (i posteriors anys).


Aquest espai rebria el nom de Comissió de treball i solució que previ a la seva creació, cal establir les seves Bases de Funcionament, les quals explicitin la metodologia, dinàmica i finalitats de la Comissió.

Proposta de les Bases de Funcionament

Missió: elevar una proposta de consens a la taula de reunions actual, entre les parts, per tal de facilitar la decisió per a la ubicació per a les barraques 2008 (i posteriors anys).

Composició de la comissió: tres representants de la CFPS i de l’Ajuntament (amb les àrees tècniques que consideri oportunes).


La idea inicial és que els membres d’aquesta comissió no tenen perquè ser els interlocutors habituals de les parts.

Punts a tractar:

- Lloc de l’espai (mapa d’ubicació)

- Distribució de l’espai

- Possibles problemes derivats així com les solucions que en pal·liïn els efectes


Funcionament:

Es fixarà un calendari de reunions amb una distància entre elles de no més de quinze dies.

A la primera reunió cada part exposarà i explicarà dues propostes d’espai amb la presentació d’un Document d’Ubicació on hi apareixien els punts a tractar.

A la segona reunió es treballarà amb la proposta que, abans de la reunió, cada part hagi escollit de l’altra. Es valoraran els pros i contres de cadascuna, es reforumularà i concretarà, a partir de les consideracions de les dues parts, amb la redacció del Document d’Ubicació (II) de cada espai seleccionat.

En cas que una de les parts no estigui d’acord en cap dels espais proposats o finalment no s’arribi a un consens per redactar el Document d’Ubicació (II), presentarà un Document de Rebuig en la qual argumentarà els motius tècnics de la decisió.

Acord: es redactarà un document d’intencions: Proposta d’Ubicacions. Aquest reflectirà els acords presos i els documents elaborats.

El document Proposta d’Ubicacions es traspassarà a l’espai de reunions que es venen realitzant entre les parts aquests últims anys, el qual decidirà i elaborarà el Pla d’Ubicació, aquest contemplarà, com a mínim: l’espai seleccionat, el finançament necessari, els permisos d’activitat, les condicions d’horari,...

El Pla d’Ubicació, tal i com es fa amb el Pla de Seguretat i programa d’activitats, s’afegirà com annex al conveni 2008.

Les úniques condicions prèvies que la CFPS posa per a la creació de la Comissió de treball i Solució són les següents:

Que les propostes d’espai que es plantegin per part de l’Ajuntament de Sabadell compleixin els següents criteris:

  • Centralitat de l’espai tenint present les característiques de la ciutat de Sabadell.
  • Visibilitat de la zona, de fàcil accés i no aïllada de la comunicació amb el nucli central de la ciutat que permeti oferir un programa intergeneracional.


1 comentari:

fuming ha dit...

Un 10 per la iniciativa!
A veure com va la cosa...