dimarts, de maig 29, 2007

El Moviment Popular de Sabadell respecte les eleccions municipals del 2007 (II)

Des del Moviment Popular de Sabadell, considerem imprescindible desdoblar el debat entorn les eleccions municipals del passat 27 de maig, posant sobre la taula per una banda, la fallida del model representatiu com a model de participació, i per l’altra la necessitat i oportunitat que presenten les alternatives transformadores de caràcter popular.

En aquest sentit hem volgut posar èmfasi en un primer element de caràcter estructural i que considerem una flagrant demostració del grau de deslegitimació i desacreditació de la societat entorn les institucions que han d’organitzar el poder polític al nostre país, que venen reflectides per l’elevadíssima abstenció. Una dada que no tan sols, esdevé un element de deslegitimació, sinó que alhora esdevé un indicador de la manca d’interès per part de la població del seu propi esdevenir col·lectiu. Desinterès que s’observa sobretot per la manca de correspondència entre un elevat abstencionisme i els nivells d’autoorganització i participació social en la defensa dels interessos col·lectius.


Un desinterès però que reclama la contraposició amb dos esdeveniments que des del Moviment Popular de Sabadell, creiem que podem analitzar com a elements d’esperança i canvi. L’un al conjunt del principat i la comarca amb l’aparició i consolidació d’eines d’intervenció electoral de caràcter transformador. I un segon a la nostra ciutat, amb la capacitat d’incidència i organització de la societat civil.

D’acord amb aquest plantejament, no seria legítim i seria poc responsable, esmentar tan sols l’abstenció com a factor d’incidència en l’actual distribució del poder local, i no tenir en consideració la rellevància i el paper que ha tingut la societat civil organitzada en el desgast al Govern del PSOE a la nostra ciutat. Cal tenir en compte l’assumpció de responsabilitats per part de la societat civil sabadellenca, que en diferents moments ha aconseguint articular, des de diferents sectors (sindicals, veïnals, rupturistes, juvenils,...) una oposició política que ha posat en “jack” al PSOE, amb un nivell important d’incidència. Una resposta popular provocada en gran part per un enfortiment de les xarxes i projectes socials, i en gran part també per la inexistent oposició política per part dels partits tradicionals al social-liberalisme del govern local dels últims 8 anys, encapçalat per Manuel Bustos. Respostes que tan sols han trobat ressò institucional, i en molts casos molt menys de l’esperat, a través de l’Entesa per Sabadell.

Per altra banda, des del Moviment Popular, i amb la vista posada a la comarca i al Principat de Catalunya, volem ressaltar el creixement en alguns casos i la consolidació en d’altres, d’eines d’intervenció institucional, que se’ns dubte responen a dinàmiques de transformació i ruptura política. Organitzacions amb una relació directa amb les entitats i col·lectius que des d’altres espais de participació social porten anys treballant. Eines com les Candidatures Alternatives del Vallès, amb l’espectacular creixement de l’AEB a Badia, la consolidació de propostes com el COP de Ripollet, o l’espectacular irrupció en l’escenari institucional de l’Altraveu a Castellar del Vallès. O per altra banda, el creixement de les Candidatures d’Unitat Popular, i la seva presència ferma en distintes capitals de comarca, com Vic, Manresa, Mataró, Berga, i Vilanova.

En definitiva, volem aplaudir l’existència i la construcció per part de la societat organitzada, de noves eines d’intervenció, igual de vàlides que la resta, que canalitzen propostes dels moviments socials a nivell local, que nodreixen d’informació a la crítica, i que esdevenen plataformes de ressò. I, el més important, demostren que un heterogeni però decidit moviment de transformació, va consolidant cada cop més propostes en totes i cadascuna de les sectorials, així com va esdevenint referència per molts sectors del nostre país.

Secretaria de portaveus

Moviment Popular de Sabadell

29 de maig de 2007

Cap comentari: