dimecres, de maig 09, 2007

CONSENS POLÍTIC A SABADELL CONTRA EL CREIXEMENT URBANÍSTIC DE LA CIUTAT

Les sis forces polítiques amb representació a l’Ajuntament es van posicionar contra el creixement urbanístic de la ciutat a costa dels espais del Rodal.

A excepció de CiU i PP (que no es van posicionar explícitament), la resta de forces polítiques van manifestar-se favorables a impulsar durant la propera legislatura l’anomenat Espai Agroforestal de Llevant, tot buscant complicitats amb els municipis de l’entorn. Destaca el compromís del PSC en el sentit d’elaborar el pla especial de l’ Espai Agroforestal de Llevant durant la propera legislatura, almenys el corresponent al terme municipal de Sabadell.

El passat divendres 4 de maig va tenir lloc un debat públic entre les sis forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Sabadell sobre els camps i boscos de l’anomenat Rodal de Sabadell, les seves amenaces i les seves potencialitats. L’acte es va realitzar a la sala d’actes de la
Biblioteca del Vapor Badia i havia estat organitzat per les 5 entitats promotores del “Manifest per la protecció dels camps i boscos del Rodal de Sabadell”: Amics del Ripoll, ADENC, Federació d'Associacions de Veïns, Unió Excursionista de Sabadell i Unió de Pagesos. Aquest manifest, obert des de fa menys d’un mes a l’adhesió d’entitats i particulars, ha reunit ja l’adhesió
d’altres 20 entitats i d’un miler de ciutadans a títol individual.

La Sra. Marta Fernàndez, com a representant de les entitats promotores, va fer la presentació de l’acte i el Sr. Josep Mercadé, redactor del Diari de Sabadell, va exercir de moderador. Hi assistiren els senyors Ricard Estrada, Carles Rossinyol, Josep Maria Matencio, Jordi Soriano, Magí Rovira i Isidre Soler en representació de PSC, CiU, ICV-EUiA, PP, ERC i Entesa,
respectivament, així com uns 70 ciutadans i ciutadanes de la ciutat. En el debat, totes les forces polítiques van fer una primera intervenció de 5 minuts de menor a major representació, seguida d’una segona intervenció de rèpliques de 2 minuts. Seguidament, el públic assistent va disposar d’uns 45 minuts per a plantejar-hi preguntes, que van ser contestades en una intervenció final per cadascuna de les formacions polítiques. Finalment, la Sra. Marta Fernàndez va cloure l’acte tot agraint la participació tant del públic com de les sis forces polítiques presents a l’acte i destacant alguns dels consensos establerts.

El debat
Les sis forces polítiques coincidiren a destacar els valors positius dels camps i boscos del Rodal de Sabadell, especialment com a font de qualitat de vida, i la conveniència d’implementar mesures per conservar-lo atesa la seva vulnerabilitat. La major part de les forces polítiques van mostrar-se d’acord amb el manifest, si més no en termes generals. En aquest sentit, cal destacar
que algunes d’aquestes formacions polítiques com ICV-EUiA, ERC i l’Entesa, ja s’han adherit formalment al manifest. Més enllà dels principals temes de debat les diverses formacions plantejaren propostes concretes que han incorporat en els seus programes electorals.

Tanmateix, ja des de les primeres intervencions, el Quart Cinturó va quedar identificat com la principal amenaça per als camps i boscos del Rodal de Sabadell. Per algunes formacions (CiU i PP) el Quart Cinturó és una infraestructura necessària per la millora dels problemes de mobilitat, tot i acceptar que tindria un greu impacte sobre els camps i boscos del Rodal que
caldria que fos reduït dins del possible. Altres formacions (ICV-EUiA, ERC i l’Entesa) es van posicionar clarament en contra en no compartir ni la necessitat del Quart Cinturó ni la possibilitat d’assumir-ne els impactes sobre el Rodal que comportaria. En aquest sentit, tant el representant d’ICV-EUiA com el d’ERC van explicitar clarament el compromís de les seves
formacions contra aquesta infraestructura, tant a nivell municipal com des de la seva posició de socis de govern a la Generalitat de Catalunya. Finalment, tot i que és àmpliament conegut el seu posicionament a favor de la construcció del Quart Cinturó, el PSC no es va manifestar clarament ni a favor ni en contra, sinó que va valorar la seva necessitat i execució com un tema complex que caldrà resoldre en el marc general metropolità conjuntament amb la resta d’infraestructures de transport.

Un altre punt important del debat va ser el del model de ciutat i els seus possibles creixements urbanístics. En aquest sentit, les sis forces polítiques es van definir-se a favor dels creixements urbans interns i contra el creixement urbanístic a costa dels camps i boscos del Rodal.

També es va debatre la possibilitat de realitzar o no la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) durant la propera legislatura, atès que des del punt de vista normatiu el 2009 ja seria possible fer-ho. CiU i ICV-EUiA es decantaren per la revisió del Pla General del 1993, com a opció preferible a la d’anar-lo retocant de forma puntual. Per la seva part, el
representant de l’Entesa va manifestar-se en contra d’aquesta revisió, tot i rebutjar també les modificacions puntuals. Finalment, el PSC es va comprometre a no revisar el Pla General durant la propera legislatura. PP i ERC no es van posicionar al respecte.
La classificació urbanística d’alguns paratges emblemàtics del Rodal de Sabadell també tingué temps en el debat. Un d’aquests casos és el de la Torre Turull - Can Moragues - Torrent de Colobrers. El sector de la Torre Turull, compartit amb Castellar del Vallès, està qualificat com d’equipaments supramunicipals. Davant la greu amenaça per al medi natural i el seu paper
clau cara a la connectivitat dels espais naturals de la comarca, el Manifest demana la reclassificació urbanística a espai no urbanitzable de protecció especial. El PSC es va mostrar partidari d’estudiar detalladament la protecció d‘aquest paratge en el marc del projecte de l’Espai Agroforestal de Llevant. CiU i PP no van respondre directament a la qüestió formulada, CiU va proposar la retirada de l’aeròdrom de Can Moragues, i el PP es va mostrar partidari de garantir la protecció del Torrent de Colobrers. ICV-EUiA, ERC i l’Entesa, amb matisos sobre la forma de fer-ho, van posicionar-se per la protecció d’aquest espai.

Totes les formacions es van mostrar partidàries del suport a l’activitat agrària del municipi. En aquest sentit, sobre la necessitat d’impulsar el projecte de Parc Agrícola del Vallès (PAV, proposta nascuda de la societat civil de la comarca fa dos anys i assumida entre d’altres per l’Ajuntament de Sabadell en forma de moció), CiU i PP no es van posicionar explícitament a
aquest respecte. PSC, ICV-EUiA, ERC i l'Entesa van mostrar-se favorables a impulsar-lo, tot i manifestar-se conscients que es tracta d’un projecte que precisa de la col·laboració amb altres administracions locals i supramunicipals..

Finalment, amb l'excepció de CiU i PP (que no es van posicionar), la resta de forces polítiques van manifestar-se favorables a impulsar durant la propera legislatura l’anomenat Espai Agroforestal de Llevant (nascut com a proposta estrella de la Regidoria de Medi Ambient el 2001), tot buscant complicitats amb els municipis de l’entorn. Destaca el compromís del PSC d’elaborar el pla especial de l’ Espai Agroforestal de Llevant durant la propera legislatura,
almenys de la part corresponent al terme municipal de Sabadell.

Nova crida a l'adhesió al Manifest
Les entitats promotores del Manifest i organitzadores d'aquest debat criden novament a la societat civil sabadellenca a adherir-s'hi. El debat de divendres serví per constatar que el consens aconseguit en el Pla General de 1993 és renovable en un nou compromís que potenciï la protecció del nostre Rodal. No volem deixar de constatar que el ferm compromís social exigeix
fermesa en les voluntats polítiques expressades.

Amics del Ripoll, ADENC, Federació d'Associacions de Veïns, UES, Unió de Pagesos

Sabadell, 7 de maig del 2007

Cap comentari: