divendres, de juliol 20, 2007

Anunci d'informació pública de l'estudi informatiu del desdoblament de la carretera Sabadell-Castellar.

EL DESDOBLAMENT D'UN TRAM DE LA B-124, ENTRE SABADELL I CASTELLAR, SOTMÈS A INFORMACIÓ PÚBLICA DURANT 30 DIES.

JA TENIM QUADERNET DE REPÀS PER LES VACANCES!

Abstracte d'un breu diàleg a cal barber.
- I tu, què fas per vacances?
- (per llegir amb veu il·lusionada) Em quedo a Sabadell a mirar-me un estudi informatiu d'una carretera.
- (per llegir amb to d'enveja)Òndima! Tu sí que t'ho passaràs bé!

Avui divendres 20 de juliol el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica l'acord de la Direcció General de Carreteres de sotmetre a informació pública l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental del desdoblament de la carretera C-124 , tram Sabadell - Castellar, entre els punts quilomètrics 3,300 i 6,500. Aquests documents podran ser consultats a la mateixa Direcció General o als ajuntaments de Castellar i Sabadell.

Ens ha sorprès de nou que la Direcció General de Carreteres anunciï el tràmit d'informació pública per un període de 30 dies coincidint en gran part amb el mes d'agost. Ens cal preguntar si aquesta coincidència respon a la voluntat de fer passar la tramitació amb el mínim ressò possible o, per contra, d'aprofitar que una bona part de la població disposa de més temps lliure en aquest mes i, per tant, com una manera imaginativa de potenciar la participació pública en els actes administratius i en els afers públics.
Aquest anunci és publicat just abans d'entrar en el període en què, per exemple i contràriament, els tràmits urbanístics s'ajornen durant un mes.
Amb independència d'aquest possible i aparent menysteniment a la participació pública, tantes vegades reclamada en períodes electorals per totes les formacions polítiques, hem de denunciar que anuncis com aquest, fora de temps, parcials i tal vegada justificables en una lectura a curta distància sobre el territori, es fan sense que hi hagi un model final definit respecte a les infraestructures de mobilitat i als objectius a assolir en les dotacions i utilització de transport públic.

Una vegada més, malauradament, haurem d'esperar a veure com es projecta la connexió entre la ronda oest i la B-124, o com es pot millorar la connexió entre Castellar i Sabadell amb transport públic, ambdues actuacions peces clau en la reordenació de la mobilitat en aquest sector. Sense aquesta visió global se'ns fa difícil entendre quin model territorial, d'infraestructures, econòmic, social, de consum energètic, entre d'altres, s'amaguen rere anuncis
com aquest. O senzillament, difícil comprendre com la Generalitat de Catalunya afrontarà els reptes que suposa haver de reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle aproximadament un 11% entre el 2008 i el 2012 incidint bàsicament en les emissions difuses, la principal font de les quals és el transport.

ADENC
El Vallès, 20 de juliol de 2007

Cap comentari: