divendres, de juliol 13, 2007

La CUP amb la lluita per un habitatge digne

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sabadell, volem mostrar tot el nostre suport a les activitats organitzades per l’Assemblea Popular de Sabadell per un habitatge digne per aquest cap de setmana a la nostra ciutat, així com donar la benvinguda a la creació d’aquesta plataforma.


Des de la CUP, considerem insuficients les actuals polítiques d’habitatge per part de les administracions públiques, i denunciem la manca de voluntat per part d’aquestes, de frenar l’especulació creixent i descontrolada existent a Sabadell.

Davant d’aquesta situació, des de la CUP considerem:

- Que cal una política clara d’oposició a la venda de sòl públic i que cal tendir a augmentar-ne la quantitat disponible, frenant de manera clara l’especulació urbanística existent.

- Que cal elaborar un pla estratègic municipal per l’habitatge, on es defineixi com a prioritat la incentivació d’habitatge públic i la creació de parcs d’habitatges de lloguer de baix cost a partir de la promoció pública.

La elaboració d’una política pública d’habitatge social que partís d’aquestes premisses, hauria de ser, al nostre entendre, una prioritat per qualsevol Ajuntament que vetllés per la millora de les condicions de vida dels ciutadans.


Candidatura d’Unitat Popular de Sabadell

Cap comentari: